Razpis Erasmus+ 2014 – decentralizirane akcije

Roki, dokumentacija in koristne informacije

Evropska komisija je decembra 2013 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo najdete pod tabelo z razpisnimi roki.

CMEPIUS organizira delavnice za potencialne prijavitelje s področja izobraževanja in usposabljanja, sprotne informacije pa redno objavlja na spletnih straneh.

ROK v letu 2014
Vsi navedeni roki se zaključijo ob 12:00 na dan roka!
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
24. marec
Ključni ukrep 1
Skupni magistrski študij
27. marec
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja
30. april
Ključni ukrep 2
Koalicije znanja/sektorskih spretnosti
03. april
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti
26. marec
Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2015 (ECHE) 22. maj
Šport
Partnerstva sodelovanja na področju športa
26. junij
Šport
Neprofitne evropske športne prireditve
14. marec
26. junij

 

Za delavnice in aktivnosti s področja Mladih pa spremljajte spletno stran MOVIT.

ROKI v letu 2014
Vsi navedeni roki se zaključijo ob 12:00 na dan roka!
Ključni ukrep 1
mladinske izmenjave, evropska prostovoljna služba in mobilnost mladinskih delavcev
24. marec
30. april
1.oktober
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju mladine
30. april
1.oktober
Ključni ukrep 3
dialog med mladimi in oblikovalci politik
30. april
1.oktober

 

Vsa razpisna dokumentacija za centralizirane akcije je na voljo na spletni strani Izvršne agencije.

PIC KODA

V novem programu Erasmus+ se bo morala vsaka sodelujoča organizacija, ki bo želela sodelovati v kateri koli aktivnosti programa, registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Priročniku za PIC kodo in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode.

PIC, Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila – uprava vodi vse račune odprte pri Banki Slovenije – je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification” (če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet).

Po korakih do PIC kode

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI

Za določitev razdalje do destinacije in s tem ustreznega zneska za potne stroške, morate uporabiti orodje Evropske komisije.

Pojasnilo oz. natančna navodila, kako v prijavnici navesti spremljevalno osebje, najdete v podpornem dokumentu Tehnični vodnik za izpolnjevanje prijavnic (str. 30).

Seznam vseh nosilk Erasmus listine za visoko šolstvo 2014-2020 (ECHE) – Razpis 2013

Medinstitucionalni sporazum – obrazec (KA1 projekti mobilnosti v visokem šolstvu)

ISCED-F 2013 search tool – Prevajalnik in iskalnik starih Erasmus kod; ISCED 2013 je potrebno od študijskega leta 2014/15 obvezno uporabiti pri Medinstitucionalnih sporazumih, Študijskih sporazumih/Sporazumih za usposabljanje in v orodju Mobility Tool)

Sporazum za prakticno usposabljanje – obrazec (KA1 projekti mobilnosti v visokem šolstvu: mobilnosti študentov)

Študijski sporazum – obrazec (KA1 projekti mobilnosti v visokem šolstvu: mobilnosti študentov)

 

V kolikor bi imeli pri oddaji tehnične težave, bomo te reševali individualno, pomembno pa je, da nas v tem primeru o tem pisno obvestite v roku 2h na tehnicna.pomoc@cmepius.si, el. sporočilu pa obvezno priložite dokazilo (npr. print screen) o neuspešnem poskusu oddaje prijavnega obrazca.

}