E-orodja

Spletna orodja, namenjena poročanju in upravljanju projektov

Mobility Tool+

Mobility Tool+

Mobility Tool+ je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poročanje o mobilnostih v okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija, predvsem za uporabo pogodbenikov, nosilcev projektov mobilnosti.
Uporabniki orodja Mobility Tool+ imajo na enem mestu vse informacije  o mobilnosti, ki jih izvajajo v okviru svojih projektov:

Priprava na končno poročilo

Mobility Tool navodila & video

Mobility Tool

  • identificirajo lahko udeležence in mobilnosti,
  • dopolnjujejo in posodobljajo finančne informacije o projektu,
  • izdelujejo svoja poročila in poročila udeležencev v skladu z zahtevami Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Povezava na orodje

Dostop do orodja imajo samo organizacije, ki v okviru projekta podpišejo pogodbo  z nacionalno agencijo. V kolikor imajo pogodbeniki pri uporabi orodja težave, si lahko pomagajo s priročniki, ki se nahajajo spodaj oz. nam pišejo na mt@cmepius.si.

Priprava na končno poročilo – maj 2017

Spletno orodje Mobility Tool+ vam bo pomagalo pri pripravi končnega poročila vašega Erasmus+ projekta mobilnosti. Vaša organizacija je odgovorna za redno posodabljanje podatkov v orodju MT+; spremembe pri udeležencih in aktivnostih v celotnem obdobju trajanja projekta. Podatki v orodju MT+ morajo biti ažurni in točni. Orodje MT+ s pomočjo vnesenih podatkov kreira vprašalnike za udeležence in končno poročilo projekta.


Priročniki

-> Priročniki za projekte mobilnosti

SPLOŠNO:

SPECIFIČNO ZA KA1:

SPECIFIČNO ZA KA2:

-> Dodatni dokumenti za projekte mobilnosti s področja šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih (KA101, 102 in 104)

Podatkovni slovar KA101– pogodbeno leto 2020
Podatkovni slovar KA102,– pogodbeno leto 2020
Podatkovni slovar KA104– pogodbeno leto 2020
Podatkovni slovar KA116 – pogodbeno leto 2020

Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (PDF)
Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (Word)
Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (Excel)

-> Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA103)
Podatkovne slovarje lahko najdete tudi neposredno v orodju Mobility Tool+ (Documentation)
Kako upravljati z vprašalnikom o priznavanju (nov 2016)

Podatkovni slovar KA103– pogodbeno leto 2020
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2019
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2018 (Data Dictionary)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2017 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija maj 2017, Excel)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2016 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija junij 2016, Excel)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2015 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija julij 2015, Excel)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2014 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija julij 2015, Excel)

-> Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA107)

Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2020
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2019
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2018 

Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2017
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2015
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2016

Usposabljanja in video predstavitve

-> Video vodniki Evropske komisije

-> Za vse aktivnosti KA1 (v slovenskem jeziku)

  • Oglejte si video zgoraj.

-> Za vse aktivnosti KA2 (v slovenskem jeziku) 

 

OLS

 Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) predstavlja del jezikovne priprave študentov in dijakov pred odhodom na Erasmus+ dolgoročno mobilnost (tj. izmenjavo daljšo od 19 dni pri dijakih oz. 2 meseca pri študentih). Udeleženec mobilnosti tako pridobi možnost, da jezikovno znanje jezika, ki ga bo večinsko uporabljal v času študija ali prakse v tujini, preveri pred odhodom na študij ali prakso in po vrnitvi domov in pa svoje znanje nadgradi in izboljša ob podpori privlačnih brezplačnih spletnih jezikovnih tečajev. Jezikovno znanje je ovrednoteno na podlagi Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Vstop v orodje

Login OLS

OLS sistem ponuja preverjanje znanja in jezikovne tečaje iz naslednjih jezikov: angleščine, francoščine, italijanščine, nizozemščine, nemščine, španščine, češčine, danščine, grščine, poljščine, portugalščine, švedščine, hrvaščine, romunščine, bolgarščine, finščine, slovaščine in madžarščine.

Študenti se za podrobnejše informacije obrnite na svoje Erasmus koordinatorje.

Licence OLS 2017 – razdelitev po institucijah
Licence OLS 2016 – razdelitev po institucijah
Licence OLS 2015
– razdelitev po institucijah
Novosti OLS 2015 za Erasmus+ koordinatorje na visokošolskih institucijah
Licence OLS 2014 – razdelitev po institucijah

Kaj je OLS in kako deluje?

Za Erasmus+ študente in visokošolske institucije:

 

Erasmus without Paper

Na sestanku za pogodbenike A103 in KA107 omenjena e-podpora za mobilnost študentov za študij:

 

 

 

Za več informacij se obrnite neposredno na avtorje e-orodij.