Razpis za Erasmus listino za visoko šolstvo 2018 (ECHE)

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA 03/2017« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (2017/C 33/04). Pridobitev ECHE listine (Erasmus Charter for Higher Education) je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki bi želele sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+. EACEA objavi razpis enkrat letno, dodeljena ECHE listina je ob upoštevanju in spoštovanju ECHE načel, veljavna za celotno obdobje trajanja programa E+, tj. do konca leta 2020.

Za več informacij o razpisu ECHE 2018 si najprej oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani  EACEA »Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Selection 2018«.

Predno se lotite izpolnjevanja prijavnice na Razpis ECHE 2018, pazljivo preglejte vso razpisno dokumentacijo!

  1. Smernice za prijavitelje (Applicant’s Guidelines).
  2. Pridobite ECAS račun (European Commission Authentication Service – How to Apply) če ga še nimate sledite navodilom objavljenim na strani ECHE razpisa 2018.
  3. V imenu vaše institucije pridobite PIC kodo (Participant Identification Code). Predhodno preverite, če vaša institucija kodo že ima!

Kaj je PIC koda

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo. Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (november 2016). Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

  1. Kreirajte e-obrazec prijavnice in natančno izpolnite vsebinski del prijavnice v skladu z navodili na spletni strani ECHE Razpisa, še posebej pozorno upoštevajte dokument »Smernice za prijavitelje« (Applicant’s Guidelines) in »Tehnična navodila za izpolnjevanje prijavnice« (eForm User Guide) .
  2. Priložite zahtevane anekse.
  3. Validirajte (preverite) pravilnost vnosov in oddajte prijavnico.

Prijavnico je potrebno oddati zgolj in samo v e-obliki najkasneje do petka 31. marca 2017 do 12.00 po CET.

Do prijave za pridobitev ECHE listine so upravičene le tiste institucije terciarnega izobraževanja, ki so vpisane v razvid/seznam pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, izvajajo torej javno veljavne (akreditirane) študijske programe in vse višje strokovne šole, ki izvajajo javno veljavne programe kratkega cikla.

}