Razpis za Erasmus listino za visoko šolstvo 2016 (ECHE)

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA 10/2015« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (2015/C77/06).

Za več informacij si oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani EACEA. V primeru vsebinskih vprašanj se lahko obrnete na el. naslov: EACEA-ECHE@ec.europa.eu, za tehnična vprašanja pa je Izvajalska agencija na voljo na naslovu EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu oz. na tel. številki +32 2 299 0705

Do prijave za pridobitev ECHE listine so upravičene vse institucije terciarnega izobraževanja, ki so vpisane v razvid/seznam pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, izvajajo torej javno veljavne (akreditirane) študijske programe.

Delavnica za potencialne prijavitelje bo 8. aprila 2015 ob 10h v prostorih CMEPIUSa. Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo preko spletnega obrazca PRIJAVA.

 

}