Razpis za Erasmus listino za visoko šolstvo 2015 (ECHE)

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/15/2014« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (ECHE).

Za več informacij si oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani EACEA.

CMEPIUS bo konec meseca aprila 2014 pripravil delavnico za potencialne prijavitelje. Do prijave za pridobitev ECHE listine so upravičene vse institucije terciarnega izobraževanja, ki so vpisane v razvid/seznam pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, izvajajo torej javno veljavne (akreditirane) študijske programe.

Za datum delavnice spremljajte prosimo spletno stran www.erasmusplus.si.

}