Razpis Univerzitetna listina Erasmus 2020 (ECHE)

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/02/2019« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (2019/C 39/12). Pridobitev Univerzitetne listine Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education, krajše: ECHE listina) je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki bi želele sodelovati v katerih koli aktivnostih programa Erasmus+. EACEA objavi razpis enkrat letno, dodeljena ECHE listina pa je ob upoštevanju in spoštovanju ECHE načel veljavna za celotno obdobje trajanja programa E+, tj. do vključno razpisa leta 2020.

Za več informacij o razpisu ECHE 2020 si na spletni strani EACEA oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani EACEA Erasmus Charter for Higher Education Selection 2020-Call EACEA/02/2019.

Rok za prijavo na razpis je petek, 29. marec 2019, ob 12:00 (Bruseljski čas).

Preden se lotite izpolnjevanja prijavnice na razpis:

  1. Pazljivo preglejte vso razpisno dokumentacijo (Smernice za prijavitelje – Applicant’s Guidelines ter Vodnik za prijavitelje).
  2. Pridobite EULogin (prej: ECAS) račun (European Commission Authentication Service): Napotki za pridobitev oz. prijavo
  3. V imenu vaše institucije pridobite PIC kodo (Participant Identification Code). Napotki za prijavo. POMEMBNO: Vsaka organizacija lahko nastopa le z eno PIC kodo, zato obvezno predhodno preverite, če vaša institucija kodo že ima.

Kaj je PIC koda

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. PIC kodo (Participant Identification Code). Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Priročniku (User’s Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal, 2017).

Po tem lahko začnete s postopkom prijave na razpis

  1. Kreirajte e-obrazec prijavnice (zavihek »Eforms«) in natančno izpolnite vsebinski del prijavnice v skladu z navodili na spletni strani Razpisa. Še posebej pozorno upoštevajte Smernice in Vodnik za prijavitelje ter Tehnična navodila za izpolnjevanje prijavnice.
  2. Prijavnici boste morali priložiti zahtevane priloge: Podatke o pravni osebi ter Finančno identifikacijo.

Finančna identifikacija

Financial identification‘ za proračunske uporabnike
Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (UJP) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec »Financial Identification«.
Pred oddajo ne pozabite preveriti pravilnosti vseh podatkov; prijavnico oddajte samo v e-obliki najkasneje do petka, 29. marca do 12:00 (Bruseljski čas).

 

ROK = petek, 29. marec 2019, 12:00 (Bruseljski čas)

 

}