Razpis Erasmus+ 2017

STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2) - SKLEPI O IZBORU


Seznam vseh slovenskih šol oz. vrtcev v odobrenih projektih KA219 – Strateška partnerstva na področju splošnega izobraževanja med samo šolami

Sklep KA201/KA219 – strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja

Sklep KA202 – strateška partnerstva na področju poklicnega izob. in usposabljanja

Sklep KA203 – strateška partnerstva na področju terciarnega izobraževanja

Sklep KA204 – strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Vsi prijavitelji bodo najkasneje do 7. julija po pošti prejeli obvestilo o izboru, kateremu je priložen tudi celoten komentar zunanjih ocenjevalcev. Vljudno prosimo, da z vsemi vprašanji počakate do prejema tega obvestila.

 

ROKI v letu 2017 za področje izobraževanja in usposabljanja ter športa
Vsi navedeni roki se zaključijo ob 12:00:00 na dan roka!
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

 2. februar 2017

Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)

 16. februar 2017

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

29. marec 2017

Ključni ukrep 2
Koalicije znanja (C)

 28. februar 2017

Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
9. februar 2017
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti (C)

23. februar 2017

Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)

6. april 2017

(C) = centralizirana akcija

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencije.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.

PIC KODA

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (november 2016).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.

PROJEKTI MOBILNOSTI (KA1) - PRIJAVNA dokumentacija

Pogosta vprašanja glede projektov mobilnosti

NE SPREGLEJTE: spletni seminarji “Kako prijaviti projekt mobilnosti?” 20. in 23. januarja.

Prijavni obrazci
Projekt mobilnosti v šolskem izobraževanju (KA101) SI / EN
Projekt mobilnosti PIU (KA102) SI / EN
Projekt mobilnosti PIU – nosilci listine (KA116) SI / EN
Projekt mobilnosti med programskimi državami v terciarnem izobraževanju (KA103) SI / EN
Projekt mobilnosti v izobraževanju odraslih (KA104) SI / EN
Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju (KA107) SI / EN
Akreditacija konzorcija za mobilnost v terciarnem izobraževanju (KA108) SI / EN

Vzorec mandatnega pisma (pri KA1 relevantno za vloge konzorcijev)

–> Dodatni dokumenti za področje visokega šolstva (KA103 in KA107):
Upravičene visokošolske institucije, nosilke ustrezne listine, najdete na straneh Izvajalske agencije.

Do’s and Don’ts for Applicants KA107 (nov 2016)
Mednarodna mobilnost v VŠ – Vodnik za ocenjevalce 2017
Dodatne informacije za akcijo Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu (KA107)

}