Razpis Erasmus+ 2016

ROKI v letu 2016 za področje izobraževanja in usposabljanja ter športa
Vsi navedeni roki se zaključijo ob 12:00:00 na dan roka!
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja

 2. februar 2016

Ključni ukrep 1
Skupni magistrski študij (C)

 18. februar 2016

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

31. marec 2016

Ključni ukrep 2
Koalicije znanja/sektorskih spretnosti (C)

 26. februar 2016

Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam,
omrežja, projekti (C)

25. februar 2016

Šport
-> Partnerska sodelovanja, ki se nanašajo izključno na
evropski teden športa (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve, ki se nanašajo izključno
na evropski teden športa (C)

 21. januar 2016

Šport
-> Partnerska sodelovanja, ki se NE nanašajo izključno na
evropski teden športa (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve, ki se NE nanašajo izključno
na evropski teden športa (C)

12. maj 2016

(C) = centralizirana akcija

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencije.

Roki za prijavo in prijavna dokumentacija za področje mladine so objavljeni na spletnih straneh Zavoda MOVIT-a, ki pokriva to področje.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.

PIC KODA

V novem programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (november 2015).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije, ki ga najdete na tej povezavi.

SKLEPI KA2

Sklep o izboru KA204_2016 – Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih
Sklep o izboru KA201&KA219_2016 – Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja
Sklep o izboru KA202_2016 – Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Sklep o izboru KA203_2016 – Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

Seznam vseh slovenskih šol oz. vrtcev v odobrenih projektih KA219_2016 – Strateška partnerstva na področju splošnega izobraževanja med samo šolami

 

}