Erasmus akreditacija 2021 – 2027

REZULTATI

Z veseljem objavljamo sklepe o izboru za Razpis za pridobitev Erasmus akreditacije 2020. Vsem novim nosilcem Erasmus akreditacije iskreno čestitamo. Vsi prijavitelji boste v prihodnjih dneh na e-naslov kontaktne osebe prejeli podroben komentar zunanjih ocenjevalcev, ki vam bo v pomoč ob izvedbi aktivnosti oz. ob pripravi nove vloge.

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje šolskega izobraževanja

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje izobraževanja odraslih

Informacije za prijavitelje

Razpisna dokumentacija

Organizacija lahko pridobi več akreditacij, a le po eno za posamezno področje. Če ima vaša organizacija organizacijske enote, ki izvajajo izobraževanja z različnih področij (splošno douniverzitetno (šolsko) izobraževanje (SE), poklicno in strokovno izobraževanje (PSI) in/ali nepoklicno izobraževanje odraslih (IO)), kot so to npr. šolski centri, se le-ti prijavijo za pridobitev akreditacije za relevantna področja z ločenimi prijavnicami. Osnovne informacije so tudi v brošuri EK..

Prijavni obrazci (prijava je spletna preko portala Evropske komisije in je potreben EU Login; prijava se odda samo spletno!)

Seminarji za potencialne prijavitelje

  • spletni informativni seminar za vsa področja: 18. september 2020 
  • seminarji po področjih
    • SE: 30. 9. 2020
      PSI: 28. 9. 2020 
      IO: 24. 9. 2020

RAZPIS

Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega izobraževanja, PSI in izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Dodelitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Rok prijave je 29. oktober 2020 (ob 12:00:00)

Organizacije PSI, ki imajo veljavno listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, s prijavo na ta razpis svojo akreditacijo prenesejo na prihodnji program. Te organizacije lahko zaprosijo za poseben poenostavljen postopek za imetnike listine za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V okviru tega razpisa se lahko imetnikom veljavne listine za mobilnost v PSI podeli tudi znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti.

Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa Erasmus (2021–2027).

}