DODATEN Erasmus+ KA2 2020 razpis

Razpis

Evropska komisija je objavila Popravek Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2020 z dodatnim razpisom za strateška partnerstva. Zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19 bo program Erasmus+ v letu 2020 izjemoma podprl:
– partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega šolstva in
partnerstva za ustvarjalnost na področju mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Da bi se projekti lahko financirali, morajo obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog:
– inovativne prakse v digitalnem obdobju
– razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.

POMEMBNO: pri izbiri prijavnice bodite pozorni, da izberete prijavnico za tisto področje in prioriteto, ki ju vaš projekt naslavlja (ne za področje, s katerega izhaja prijavitelj!).

V kontekstu varnostnih omejitev, povezanih s krizo COVID-19, se spodbuja predvsem virtualno sodelovanje, v okviru partnerstev pa so lahko organizirane tudi transnacionalna usposabljanja, vključno s kombinirano mobilnostjo.

Projekti partnerstev na področju izobraževanja in usposabljanja lahko trajajo od 12 do 24 mesecev in se morajo začeti med 1. marcem in 30. junijem 2021, zaključiti pa se morajo pred 31. decembrom 2023. V strateškem partnerstvu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh različnih programskih držav.

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 29. oktobra do 12. ure.

Za dodatni prijavni rok bomo organizirali poseben spletni informativni dan v tednu med 7. in 11. septembrom. Prijave bomo odprli v kratkem, vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in stran na Facebooku, vabimo pa vas tudi, da se naročite na naše e-novice, kjer vsak mesec objavljamo vse pomembne informacije za prijavitelje.

REZULTATI

}