Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2020

SPLOŠNO

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2020

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

KA1 - mobilnosti

Priloga VI_Dodatna finančna in pogodbena pravila, ki veljajo le za projekte, v okviru katerih se zaradi bolezni covid 19 organizirajo virtualne aktivnosti

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila
Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)

Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102/116
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

KA1 - poročanje

V pripravi.

KA2 - projekti