Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2019

SPLOŠNO

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2017/2018/2019

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

 

KA1 - mobilnosti

Dodatek k pogodbi KA1 (obračun virtualnih aktivnosti)

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila
Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

KA2 - projekti