Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2018

SPLOŠNO

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2017/2018/2019

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

KA1 - mobilnosti

KA1, UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Vloga za spremembo – preverite pri ustrezni akciji!

Dodatek k pogodbi KA1 (obračun virtualnih aktivnosti)

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

Poročanje KA1

Vmesno poročilo projektov mobilnosti KA103 (ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila in najkasneje 60 dni pred zaključkom projekta)
Obrazec za vmesno poročilo 2018 NOVO!

Vmesno poročilo KA107 (zahtevo za obrazec naslovite na vašega skrbnika projekta – poročilo se izpolnjuje preko orodja Mobility tool+)
ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Oddaja končnega poročila KA1 (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

KA2 - projekti

Priloga III-KA2: Finančna in pogodbena pravila (z izjemo projektov med šolami)

Veljavne stopnje financiranja za KA2 (z izjemo projektov med šolami)

Priloga III – Finančna in pogodbena pravila za KA229 (projekti med šolami)

Priloga IV – Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)

Dokumenti za vodenje projekta in poročanje

Zahtevek za spremembo pogodbe KA2
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2 – finančne tabele