Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2014

Decentralizirane akcije

E+ Splošni pogoji, en upravičenec (MONO beneficiary)

E+ Splošni pogoji, več upravičencev (konzorcij, MULTI beneficiary)

Priloga III – finančna in pogodbena pravila, en upravičenec v okviru KA1

Priloga III – finančna in pogodbena pravila, več upravičencev v okviru KA1

Priloga III-Financna in pogodbena pravila _KA2

KA2 – Strateška partnerstva, vzorci pogodbene dokumentacije

KA2 – Strateška partnerstva, vzorec pogodbene dokumentacije (več partnerjev, MULTI-beneficiary)

KA2 – Strateška partnerstva med samo šolami, vzorec pogodbene dokumentacije

Strateška partnerstva – Zahtevek za spremembo pogodbe KA2SP

Najbolj pogosta vprašanja za pogodbenike, Strateška partnerstva

KA2 - POROČANJE


2014 KA2 VMESNO POROČILO
Obrazec izpolnite ob roku za vmesno poročilo, navedenem v pogodbi.
Če ob vmesnem poročilu še niste zaprosili za drugo predplačilo, morate po porabi 70% prvega izplačila zopet izpolniti zgornji obrazec in ga poslati NA. Po pregledu bo nato izvedeno naslednje izplačilo.

2014 KA2 – KONČNO POROČILO
Končno poročilo pogodbenik odda z uporabo orodja MobilityTool+. Vsa končna poročila se vrednotijo po kriterijih, skladnih s kriteriji ocenjevanja vlog. Najdete jih v dokumentu: Guideline of assessment of final beneficiary reports on KA2 Strategic Partnerships
Pogodbenikom priporočamo, da kriterije vzamejo v obzir tekom priprave končnega poročila projekta.

spletni seminar – Priprava in oddaja KONČNEGA POROČILA za projekte Erasmus+ ŠOLSKA PARTNERSTVA (29. 8. 2016)

KA1 – Projekti mobilnosti: Priloge k pogodbi

Projekti mobilnosti – POGOSTA VPRAŠANJA NOVO (3.2.2015)


Projekti učne mobilnosti posameznikov – Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

KA1 - POROČANJE

Akcije KA101/KA102/KA104 – KONČNO POROČILO
Projekti mobilnosti posameznikov na področjih šolskega izobraževanja (SE), poklicnega izob. in usposabljanja (VET) ter izobraževanja odraslih (AE) (KA101, KA102 in KA104) pripravijo končno poročilo projekta preko orodja Mobility Tool (generirate ga v zavihku Reports). Prosimo vas, da pri pripravi konkretno in jasno odgovorite na vsa vprašanja in podvprašanja končnega poročila, saj bo NA na le na podlagi tega lahko podala končno oceno izvedenega projekta.
NAVODILA ZA PRIPRAVO KONČNEGA POROČILA 2014
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria 2014.

Akcija KA103 (mobilnost v visokem šolstvu)
Prvo vmesno vsebinsko poročilo: ROK 31. 1. 2015
Drugo vmesno vsebinsko poročilo: ROK 30. 6. 2015
Tretje vmesno poročilo: ROK 31. 1. 2016 

NAVODILA ZA PRIPRAVO KONČNEGA POROČILA KA103 (različica 3)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA103 FR Assessment Criteria.