Kontakt

Program Erasmus+ nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti, ki so jih prej izvajali programi Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus in drugi. Aktivnosti so torej omogočene na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in, kar pa je novost, na področju športa.

Program v Sloveniji vodita in izvajata dve nacionalni agenciji, in sicer:

– za področje izobraževanja, usposabljanja in športa (prej programu Vseživljenjsko učenje, Erasmus Mundus, Tempus) je nacionalna agencija

CMEPIUS
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 94 50
E-pošta:
erasmusplus@cmepius.si
erasmusplus-ka1@cmepius.si
erasmusplus-ka2@cmepius.si
www.cmepius.si  

– za področje mladine (prej program Mladi v akciji), za aktivnost nacionalne agencije trenutno skrbi

ZAVOD MOVIT
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 47 47
E-pošta: info@movit.si
www.movit.si

Za več informacij o posameznih akcijah, za posamezno ciljno skupino oz. področje se prosimo obrnite na ustrezno nacionalno agencijo.